Aluminijske boce na viličarima

Uporaba aluminijskih boca na viličarima, koji za pogon koriste tekuču fazu UNP, u poslednjih 10 godina postala je standard za boce na viličarima. Unatoč relativno visokoj početnoj cijeni, aluminijske boce nude brojne prednosti distributerima plina, a u največoj mjeri potrošačima. Glavna prednost je UNUTARŠNJA otpornost na koroziju. Ta sprečava stvaranje “paste” koja, kad uđe u sistem viličara, čepi instalaciju i time onemogučava normalan rad ili čak prouzrokuje zaustavljanje viličara. Uz aluminijske boce u poslednjih 5 godin standard su postali i ventili za brzo priključivanje boce. Time otpada upotreba ključa za privijanje i bitno utječe na vrjeme potrebno za mijenjanje boce. Taj način nuđenja UNP-ja kao pogona za viličare standardno nude svi slovenski distributeri UNP-ja. Za više informacija o prednostima aluminijskih boca slobodno nas kontaktirajte.
Viličar 1 (Small)

Comments are closed.