12 godina aluminijskih UNP boca na viličarima u Sloveniji

Želimo vas obavijestiti, da ove godine obilježavamo 12 godina, otkako smo kao ovlašteni zastupnik počeli  sa prodajom aluminijskih UNP boca za viličare. Početki su, kao na svakom području, bili teški ali argumenti su bili več tada, a danas  još više, na našoj strani.

Od prve prezentacije, pa do danas, kad je aluminijska boca na viličarima u Sloveniji standard, trebalo nam je dosta upornosti, profesionalnosti i strpljenja.

Nagrada i potvrda naših zalaganja su zadovoljni korisnici viličara, zadovoljni distributeri plina i zadovoljni serviseri viličara.

Najčešči problem povezan sa upotrebom klasičnih čeličnih boca su začepljene membrane, uparivač i ventil za miješanje. Glavni razlog je u tome, što čelična boca zbog kondeza korodira  i sa unutašnje strane, a  u tom procesu stvara se nečistoča koja se nalaže na dnu boce i koja preko sifona ventila uđe u sistem.

Kad se to dogodi, koristnik ostaje bez viličara, rad se zaustavi, serviser se okrivi za grešku na viličaru, a distributer za slab plin.

Aluminijske boce za unp ne korodiraju sa unutaršnje kao ni sa vanjske strane, održavaju kakvoću plina, rigidne su a njihov je životni vijek 50 godina.

Unatoč pokusima konkurencije sa kompozitnim bocama, te se u poslednjih 10 godina nisu pokazale kao jednakopravne aluminiju na više područja.

Ipak aluminijske boce dokazuju se več više od 60 godina.

Comments are closed.